CVAer đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi Starters của Cambridge

  13/04/2019

Chúc mừng bạn Trần Trọng Bảo An - Lớp 3A đã đạt 15 khiên ( số điểm tuyệt đối) trong kỳ thi Starters của Cambridge. 
Với sự đồng đều về cả 4 kỹ năng: Reading, Writing, Listening, Speaking, Bảo An đã vượt qua kỳ thi với thành tích rất đáng tự hào.
Mong rằng, thành tích của Bảo An sẽ là động lực cho các học sinh Chu Văn An mạnh dạn hơn trong việc đăng ký các cuộc thi của Cambridge


Bình luận

Tin tức mới