Hiển thị
  24/05/2018

Lớp học giao lưu cùng các bạn trường tiểu học sipjeong

Như đã hẹn vào tháng trước, các con đã trở lại với lớp học giao lưu cùng các bạn trường tiểu học sipjeong. Các con đã rất hào hứng chuẩn bị cho buổi giao lưu này. Chủ đề giao lưu lần này là school life.

  20/03/2018

Buổi lễ trao giải Olympic Tiếng Anh cấp Quận

Một vài hình ảnh của buổi lễ trao giải Olympic Tiếng Anh cấp Quận. Xin chúc mừng Trần Minh Chi - con đã đạt giải Ba cấp Quận và Nguyễn Đức Anh, Nguyễn Sơn Nam, Trần Kim Ngân các con đạt giải khuyến khích trong cuộc thi xin được chúc mừng các con. Chúc