HỘI THU “KẾ HOẠCH NHỎ” ĐỢT I NĂM HỌC 2018 - 2019

  30/10/2018

HỘI ĐỒNG ĐỘI QUẬN HÀ ĐÔNG

TRƯỜNG TIỂU HỌC CHU VĂN AN

***

 

 

Hà Nội, ngày 29  tháng 10 năm 2018

 

HỘI THU “KẾ HOẠCH NHỎ” ĐỢT I

NĂM HỌC 2018 - 2019

 

Căn cứ vào sự chỉ đạo của Hội đồng Đội quận Hà Đông về việc tổ chức thực hiện phong trào “Kế hoạch nhỏ”, Liên đội trường Tiểu học Chu Văn An thiết thực hưởng ứng phong trào, nhằm giáo dục cho Đội viên, Học sinh ý thức tiết kiệm, bảo vệ môi trường, đoàn kết, giúp đỡ nhau trong học tập.

1. Hình thức vận động đóng góp phong trào “Kế hoạch nhỏ”

– Các chi đội, đội viên, học sinh thực hiện phong trào kế hoạch nhỏ với nội dung sau: Thu gom giấy vụn, giấy báo, vở, tạp chí, sách, truyện, vỏ chai nhựa…. đã qua sử dụng.

2. Chỉ tiêu đóng góp phong trào kế hoạch nhỏ

– Mỗi em đội viên, học sinh đóng góp ít nhất 1kg giấy vụn và 5 vỏ chai nhựa

– Thời gian hội thu tại trường: Từ ngày 30/10/2018 đến ngày 06/11/2018

3. Khen thưởng đối với cá nhân, tập thể thực hiện tốt phong trào

– Cá nhân: “Kiện tướng kế hoạch nhỏ” đối với mỗi em tiết kiệm, tham gia đạt trên 10kg.

– Tập thể: “Chi đội xuất sắc nhất trong phong trào Kế hoạch nhỏ” tập thể lớp đạt số kg cao nhất.

 

BAN GIÁM HIỆU

TRƯỜNG TIỂU HỌC CHU VĂN AN

 

 

 

Bình luận

Tin tức mới