Quan điểm giáo dục

  06/07/2017

TRIẾT LÝ GIÁO DỤC TRƯỜNG CHU VĂN AN

Với 4 trụ cột của giáo dục thế kỷ 21 theo UNESCO làm nền tảng triết lý xuyên suốt các hoạt động học và hoạt động trải nghiệm thực tế của trường Chu Văn An:

1. Học để biết – Learning to know : Cung cấp những công cụ nhận thức cần thiết để hiểu rõ hơn về thế giới và sự phức tạp của nó,  một nền tảng thích thợp và đầy đủ cho quá trình học tập trong tương lai. Giúp cho học sinh hiểu được bản chất về lịch sử, về môi trường và về xã hội nói chung. Làm cho học sinh cảm nhận được niềm vui khi hiểu biết.

2. Học để làm- Learning to do : Gắn liền với giáo dục dạy nghề và đào tạo kĩ năng làm việc. Chuyển từ kỹ năng thành năng lực. “Học để làm” vượt xa sự phát triển kĩ năng theo nghĩa hẹp, đó là khả năng giao tiếp hiệu quả với người khác, sáng tạo trong công việc, sẵn sàng chấp nhận thất bại để giải quyết vấn đề.

3. Học để cùng chung sống – Learning to live together : Khơi gợi những giá trị tiềm ẩn trong mỗi cá nhân, hiểu biết liên văn hóa, tôn trọng và hòa bình, phát triển các mối quan hệ xã hội để giúp các cá nhân sống trong một xã hội hòa bình và hòa hợp. Đánh giá cao tính đa dạng của các cá nhân, sự đồng cảm và hành vi xã hội trong hợp tác trong việc chăm sóc và chia sẻ, tôn trọng người khác, các hệ thống giá trị. Phát triển khả năng gặp gỡ người khác và giải quyết mâu thuẫn thông qua đối thoại và khả năng làm việc theo mục tiêu chung.

4. Học để tự khẳng định mình – Learning to be : Nuôi dưỡng phẩm chất cá nhân. Có được giá trị nhân bản cốt lõi. Phát triển tư duy phân tích và phán đoán độc lập.

 

 

Bình luận