Hệ Quốc tế Cambridge

07/02/2021

LỘ TRÌNH HỌC TẬP HỆ QUỐC TẾ CAMBRIDGE

Chương trình học xoắn ốc xuyên suốt các cấp học và thống nhất với hơn 10.000 trường tại 160 quốc gia trên toàn thế giới. Cung cấp các kiến thức khoa học và xã hội chuyên sâu, đa dạng; tạo lập và phát triển các kỹ năng mềm thiết yếu.

Sau nhiều năm chuẩn bị và hoàn thiện các thủ tục, ngày 22/06/2022 trường tiểu học Chu Văn An đã được chính thức công nhận là  trường trường Tiểu học Quốc tế Cambridge với mã số VN570.


Trường Tiểu học Chu Văn An - Hà Đông, Hà Nội

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Chương trình Quốc tế Cambridge tại Chu Văn An được xây dựng trên cơ sở tích hợp chương trình Cambridge Primary & chương trình Giáo dục Quốc gia (MOET) của Bộ GD&ĐT.

03 bộ môn giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh: Toán (Cambridge Math), Tiếng Anh (Cambridge ESL) và Khoa học (Cambridge Science), các môn học này chiếm 40% thời lượng chính khóa.

Chương trình giáo dục quốc gia (MOET) do Bộ Giáo Dục và Đào Tạo Việt Nam quy định được tăng cường thêm Toán tư duy, Tiếng Việt nâng cao và STEM.


Đội ngũ giáo viên Cambridge

BẰNG CẤP QUỐC TẾ

Đào tạo, thi lấy chứng chỉ Cambridge Primary Checkpoint của Hội đồng Khảo thí Quốc tế Đại học Cambridge (CIE), có giá trị vĩnh viễn và giúp học sinh dễ dàng chuyển sang các trường sử dụng tiếng Anh trong nước và trên Thế giới.

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC CHU VĂN AN
Hệ cơ bản