Quy định tài chính

07/02/2021

 

 

HỌC PHÍ & QUY ĐỊNH TÀI CHÍNH NĂM HỌC 2021 -2022 (Dành cho HS nhập học NH 2021-2022)

 

1. HỌC PHÍ CHÍNH KHÓA

Học phí/ tháng
Hệ chất lượng cao2.900.000đ/ tháng
- Chiết khấu trực tiếp cho phụ huynh đóng học phí theo kỳ học hoặc theo năm học lần lượt là 2% và 5%
- Giảm 10% học phí hàng tháng cho các con ruột tính từ con thứ 2 học tại trường. Chương trình áp dụng tới khi con thứ nhất ra trường.
(Lưu ý: ưu đãi sẽ được tính với ưu đãi cao nhất, không cộng gộp các ưu đãi)
 
Hệ Quốc tế Cambridge8.500.000đ/ tháng
Ưu đãi nhập học 2021 - 2022:
6.800.000đ/tháng

 

2. CÁC KHOẢN PHÍ KHÁC

2.1. Phí dự tuyển đầu vào :

* Khi nộp đơn đăng ký Phụ huynh đóng Phí dự tuyển (không hoàn lại/ không chuyển nhượng trong mọi trường hợp), mức phí: 200.000 VNĐ/ Học sinh (thu một lần duy nhất khi dự tuyển).

 Việc hoàn tất khoản phí này chưa được coi là Nhà trường đã chấp nhận Học sinh vào học. Nhà trường chỉ tiếp nhận Học sinh nhập học chính thức theo đúng Quy chế Tuyển sinh.

2.2. Phí giữ chỗ :

* Khi Học sinh nhận được thông báo nhập học, Phí giữ chỗ (hoàn lại vào học phí khi đăng ký nhập học/ không hoàn lại khi Học sinh không nhập học): 5.000.000 VNĐ/ Học sinh.

2.3. Tiền ăn và Phí bán trú :

* Học sinh ăn tại phòng ăn và ngủ tại phòng ngủ riêng biệt (được trang bị đệm, ga, chăn, gối) độc lập với khu lớp học và phòng chức năng.

* Tiền ăn bao gồm: (i) Bữa trưa (ii) Bữa phụ chiều. Tiền ăn sẽ được hoàn trả khi Học sinh nghỉ học có đơn xin phép hợp lệ (Dịch vụ bữa ăn sáng là dịch vụ lựa chọn bổ sung không bắt buộc. Phụ huynh tự nguyện đăng ký và đóng phí theo tháng).

* Mức Tiền ăn & Phí bán trú :

Khoản phí

Mức phí

Tiền ăn

                         40.000/ ngày

Bữa sáng

                         330.000/tháng

Phí bán trú

                         300.000/tháng

* Đối với Học sinh mới nhập học, tiền ăn được đóng theo số ngày thực tế học trong tháng đó.

* Tiền ăn của những ngày học sinh nghỉ học sẽ được hoàn lại trong trường hợp học sinh có giấy xin phép tới Giáo viên chủ nhiệm, không áp dụng đối với Bữa sáng và Phí bán trú.

 2.3.Dịch vụ xe bus đưa đón /trả Học sinh

* Dịch vụ xe đưa đón là dịch vụ lựa chọn bổ sung. Phụ huynh có thể lựa chọn sử dụng/ không sử dụng dịch vụ.

* Phí dịch vụ xe bus được tính theo đơn vị tháng và không hoàn lại đối với Học sinh ngừng sử dụng dịch vụ giữa tháng.

* Phí trên có thể thay đổi trong trường hợp giá xăng dầu thay đổi quá 20% so với giá tại thời điểm Nhà trường công bố biểu phí này và sẽ được Nhà trường thông báo 30 ngày trước khi chính thức áp dụng.

* Trường hợp Học sinh có nhu cầu đăng ký mới/ thay đổi hình thức/ địa điểm đón trả, Phụ huynh cần đăng ký với Bộ phận Hành chính trước ít nhất 05 ngày làm việc và hoàn thành các khoản phí bổ sung (nếu có) trước ngày sử dụng dịch vụ. Các điều chỉnh trên sẽ được thực hiện từ ngày 01 tháng tiếp theo.

* Mức phí dịch vụ xe bus 2 chiều

Phí dịch vụ xe bus

1.600.000đ/hs/tháng

2.4. Phí xây dựng và phát triển trường

* Phí xây dựng và phát triển trường là phí thường niên, nhằm đầu tư nâng cấp, bảo trì cơ sở hạ tầng, trang bị các dụng cụ học tập trong lớp học, phòng chức năng.

* Mức phí xây dựng và phát triển trường :  Học sinh mới là  2.000.000 VNĐ/ năm; Học sinh cũ của trường là 1.000.000 VNĐ/năm.

* Phí xây dựng & phát triển trường không được hoàn lại trong mọi trường hợp. Đối với trường hợp học sinh mới nhập học phí xây dựng & phát triển trường được tính theo số tháng còn lại của năm học. 

2.5. Phí dã ngoại, hoạt động trải nghiệm và ngoại khóa

* Nhà trường tổ chức chuỗi hoạt động các chương trình trải nghiệm/ dã ngoại xuyên suốt năm học nhằm giúp Học sinh mở rộng thế giới quan, tăng cường trải nghiệm thực tế và áp dụng kiến thức đã học.

* Mức phí dã ngoại  hoạt động trải nghiệm và ngoại khóa : được tính theo từng lần trải nghiệm.

2.6. Phí bảo hiểm

* Nộp một lần vào đầu năm học, theo quy định từng năm của Bộ giáo dục & Đào tạo.

2.7. Các khoản phí khác :

* Phí học phẩm: gồm các tài liệu và các sản phẩm đặc thù phục vụ học tập – VD: trải nghiệm của các bộ môn Nghệ thuật, Thể thao, Năng khiếu. Mức phí: 500.000 VNĐ/năm. Phí học phẩm không được hoàn trả trong bất kì trường hợp nào.

* Phí tham gia các lớp Câu lạc bộ ngoài giờ, lớp năng khiếu, bồi dưỡng, phụ đạo và lệ phí tham gia các kỳ thi lấy chứng chỉ quốc tế không bao gồm trong học phí hay các khoản phí dịch vụ nêu trên.

* Đồng phục mua theo quy định của Nhà trường (dự kiến): 1.500.000 VNĐ/ Học sinh gồm 3 bộ: 01 bộ đồng phục mùa hè; 01 bộ đồng phục thể tha; 01 bộ đồng phục mùa đông.

* Phụ huynh tự trang bị bộ sách giáo khoa theo quy định của bộ GD&ĐT và hướng dẫn của Nhà trường.

* Phụ huynh tự trang bị sách vở, học liệu khác.

 

3. CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

3.1. Ưu đãi về học phí :

Học sinh HỆ QUỐC TẾ CAMBRIDGE nhập học năm học 2021-2022 được áp dụng giảm 20% học phí niêm yết của hệ đó trong suốt bậc học (Lớp 1- Lớp 5).

3.2. Ưu đãi về dịch vụ xe đưa đón

Với cùng địa điểm đón trả, Nhà trường thực hiện giảm 50% cho Học sinh thứ hai  là anh chị em ruột.

3.3. Chiết khấu thanh toán

- Giảm 5% mức học phí sau ưu đãi đối với trường hợp hoàn tất các khoản học phí, phí dịch vụ cả năm.

- Giảm 2% mức học phí sau ưu đãi đối với trường hợp hoàn tất các khoản học phí, phí dục vụ cả học kỳ.

- Giảm 10% học phí hàng tháng cho các anh chị em ruột tính từ con thứ 2 học tại trường. Chương trinh áp dụng tới khi con thứ nhất ra trường.

- Ưu đãi sẽ được tính với ưu đãi cao nhất, không cộng gộp các ưu đãi. VD: khi đã hưởng ưu đãi giảm 20% học phí sẽ không được giảm tiếp 10% học phí cho anh em ruột

 

4. THỜI GIAN ĐÓNG PHÍ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

4.1. Các khoản phí có thể được đóng trực tiếp tại Bộ phận Thu ngân của Nhà trường hoặc chuyển khoản theo hướng dẫn tại website của Nhà trường (https://tieuhocchuvananhanoi.edu.vn/ quy-trinh-nop-hoc-phi).

4.2. Đối với học sinh mới nhập học, Học phí được tính 50% nếu Học sinh nhập học sau ngày 20 của tháng đó. Thời hạn đóng học phí theo thông báo trong Thư mời nhập học.

4.3. Trường hợp lựa chọn đóng các khoản phí theo tháng, Phụ huynh đóng tiền trước ngày 10 hàng tháng. Nếu Nhà trường vẫn chưa nhận được học phí và các khoản liên quan sau ngày quy định nộp học phí, các khoản phí đến hạn phải nộp sẽ tự động tăng thêm 0,03%/ngày chậm trên số tiền chưa thanh toán và Phụ huynh có trách nhiệm nộp cả phần tăng thêm này.

4.4. Trường hợp Phụ huynh chậm thanh toán Phí, nếu thời gian chậm nộp sau 20 ngày trở lên, Nhà trường có quyền không xếp lớp và không cung cấp dịch vụ cho Học sinh. 

4.5. Phụ huynh cần hiểu rõ trách nhiệm hoàn tất phí và thời hạn chi trả của mình. Việc thông báo nhắc nhở của Nhà trường vì một lý do nào đó không đến được với Phụ huynh không có ý nghĩa trì hoãn trách nhiệm chi trả các khoản phí của Học sinh theo quy định.

4.6. Phí và Học phí sẽ không được hoàn lại hay bảo lưu trong các trường hợp Học sinh nghỉ học vì bất cứ lý do gì hoặc ngày nghỉ rơi vào những ngày lễ, tết, ngoại trừ các trường hợp được xem xét do các lý do đặc biệt.

4.7. Phí xây dựng & phát triển trường không được hoàn lại trong mọi trường hợp.

4.9. Dịch vụ trông muộn được tính từ 17h15 với mức phí 1000đ/phút.

 

5. QUY ĐỊNH TÀI CHÍNH KHI RÚT HỒ SƠ THÔI HỌC

5.1. Khi Học sinh rút hồ sơ/ thôi học, trong mọi trường hợp, Phụ huynh thông báo với Bộ phận Hành chính tối thiểu 15 ngày trước trước ngày rút hồ sơ/ thôi học chính thức. Quy định này áp dụng với cả Học sinh mới làm thủ tục nhập học vào trường và Học sinh đang học tập tại trường. Đối với Học sinh đang học giữa năm, Nhà trường chỉ chấp nhận giải quyết đơn xin thôi học vào thời điểm cuối học kỳ 1 (từ 01/01 đến 15/01 hàng năm) và thời gian hè (từ 20/05 đến 31/7 hàng năm).

5.2. Các khoản phí khi rút hồ sơ/ thôi học được quy định như sau:

5.2.1. Học phí, Phí dịch vụ bán trú, Phí dịch vụ xe bus: Tính đến hết tháng đi học cuối cùng của Học sinh.

5.2.2. Phí xây dựng và phát triển trường: Không được hoàn lại hoặc chuyển nhượng trong mọi trường hợp.

5.2.3. Trong trường hợp Học sinh thôi học, học phí đóng theo tháng sẽ không được hoàn lại, học phí đóng theo kỳ và theo năm sẽ được hoàn lại tính từ tháng Học sinh thôi học.

5.3. Các khoản phí còn dư (nếu có) sẽ được hoàn lại cho Phụ huynh trong vòng 30 ngày kể từ ngày học cuối cùng của Học sinh hoặc kể từ thời điểm Phụ huynh hoàn tất thủ tục rút hồ sơ/ thôi học tùy thời điểm nào đến sau.

5.4. Dịch vụ xe bus, bữa ăn là dịch vụ lựa chọn thêm và được sắp xếp căn cứ nguyện vọng cả Phụ huynh và khả năng đáp ứng của Nhà trường. Nếu Học sinh rút hồ sơ/ thôi học vì lý do không được cung cấp các dịch vụ lựa chọn thêm thì các thủ tục rút hồ sơ/ thôi học vẫn cần tuân thủ theo đúng quy định của Nhà trường.

Thông tin tuyển sinh năm học 2022 - 2023
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC CHU VĂN AN
ĐỘC LẬP TƯ DUY, ĐƯỢC TRAO QUYỀN & KHÍCH LỆ SẼ MANG LẠI THÀNH CÔNG CHO HỌC SINH
YÊU NGHỀ LÀ TỪ NHỮNG ĐIỀU NHỎ NHẤT
TÔI VỚI NGHỀ GIÁO - HÀNH TRÌNH LAN TOẢ TỰ TIN