Thông tin tuyển sinh năm học 2022 - 2023

29/11/2021

Giới thiệu trường Tiểu học Chu Văn An

Thông tin Tuyển sinh năm học 2022 - 2023

Hướng dẫn tuyển sinh năm học 2022 - 2023

Thông tin học phí, quy định tài chính hệ cơ bản

Thông tin học phí, quy định tài chính hệ Quốc tế Cambridge & khối 1 mới

Thời khoá biểu Hệ Quốc tế Cambridge

Thời khoá biểu Hệ Cơ bản


Thực đơn

 

Tải bộ thông tin tuyển sinh về tại đây: https://bit.ly/CVA-TTTS22-23

Tham khảo thêm: Chi tiết học phí & quy định tài chính năm học 2022 - 2023

 

Hạnh phúc khi giúp mỗi học sinh tiến bộ so với chính mình
CÔ GIÁO TRẺ TIÊN PHONG TRONG CHUYỂN ĐỔI SỐ
TỔNG KẾT DỰ ÁN READING JOURNAL HỌC KỲ 1 
RÈN LUYỆN THỂ CHẤT ĐỂ KHOẺ MẠNH NHƯ CVANERS
Project-based learning (Học tập qua dự án) - Phương pháp giảng dạy cho học sinh thế kỷ 21