Chứng chỉ kỳ thi YLE Flyers của học sinh Nguyễn Vân Băng

Chứng chỉ kỳ thi YLE Flyers của học sinh Nguyễn Vân Băng

08:37 - 19/07/2019

Chúc mừng bạn Nguyễn Vân Băng - Lớp 4A (Năm học 2018 -2019) đã nhận được chứng chỉ kỳ thi YLE Flyers với số điểm tuyệt đối (15 khiên) .

THÔNG BÁO THI CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE ĐỢT 3 NĂM HỌC 2020-2021
Đề án giảng dạy STEAM- Không gian sáng chế tại trường tiểu học Chu Văn An
Lễ khai giảng năm học 2020-2021
THÔNG BÁO TỰU TRƯỜNG NĂM HỌC 2020-2021
ĐẠI HỘI CHÁU NGOAN BÁC HỒ QUẬN HÀ ĐÔNG 2020: VINH DANH 3 HỌC SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC CHU VĂN AN

Chúc mừng bạn Nguyễn Vân Băng - Lớp 4A (Năm học 2018 -2019) đã nhận được chứng chỉ kỳ thi YLE Flyers với số điểm tuyệt đối (15 khiên) . 
Với sự đồng đều về cả 4 kỹ năng: Reading, Writing, Listening, Speaking, Vân Băng đã vượt qua kỳ thi với thành tích rất đáng tự hào.
Mong rằng, thành tích của Vân Băng sẽ là động lực cho các học sinh Chu Văn An mạnh dạn hơn trong việc đăng ký các cuộc thi của Cambridge