Những con số nổi bật

5000+

m2 diện tích khuôn viên

500+

Học sinh từ lớp 1 - 5

9+

Xây dựng và uy tín hoạt động

70+

Giáo Viên và Cán Bộ Nhân Viên

50+

Các tuyến xe buýt trên toàn thành phố