Tuyển Sinh

Tuyển Sinh

Hiển thị

11:23 - 05/01/2021

Quy trình tuyển sinh

Quy trình tuyển sinh trường tiểu học Chu Văn An Cambridge & STEM School (CCSS)

Xem thêm

10:29 - 05/01/2021

Học phí năm học 2021 - 2022

Học phí năm học 2021-2022 trường tiểu học Chu Văn An

Xem thêm

09:47 - 05/01/2021

Câu lạc bộ tri thức- Hành trang thứ 7 năm 2021

Câu lạc bộ tri thức- Hành trang thứ 7 năm 2021 trường tiểu học Chu Văn An Cambridge & STEM school (CCSS)

Xem thêm

08:17 - 05/01/2021

Quy trình nộp học phí Chu Văn An

Quy trình nộp học phí trường tiểu học Chu Văn An

Xem thêm

17:44 - 17/09/2020

THÔNG BÁO THI CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE ĐỢT 2

THÔNG BÁO LỊCH THI CAMBRIDGE ĐỢT 2 NĂM HỌC 2020 - 2021 

Xem thêm

19:31 - 30/04/2020

Hành trang thứ 7 năm 2020

Chương trình Hành trang thứ 7 dành cho các bé 5 tuổi sẵn sàng vào lớp 1

Xem thêm

10:59 - 05/04/2020

Hành trang hè 2020

Chương trình hành trang hè 2020 giúp các bé mầm non làm quen với môi trường tiểu học 

Xem thêm

16:13 - 13/12/2019

Biểu phí năm học 2020-2021

Biểu phí năm học 2020-2021 trường Chu Văn An

Xem thêm

13:44 - 12/12/2019

Chu Văn An- Mục tiêu chương trình tiếng Anh theo khung tham...

Tiếng Anh khung đánh giá năng lực của Cambridge

Xem thêm

13:28 - 06/12/2019

Các môn học và phân phối chương trình

Tổng hợp các môn học và số tiết học trong năm học ở các khối lớp

Xem thêm