Chứng chỉ kỳ thi YLE Movers của học sinh Nguyễn Thùy An

Chứng chỉ kỳ thi YLE Movers của học sinh Nguyễn Thùy An

08:56 - 19/07/2019

Chúc mừng bạn Nguyễn Thùy An - Lớp 4A (Năm học 2018 -2019) đã nhận được chứng chỉ kỳ thi YLE Movers với số điểm tuyệt đối (15 khiên) . Với sự đồng đều về cả 4 kỹ năng: Reading, Writing, Listening, Speaking, Thùy An đã vượt qua kỳ thi với thành tích rất

THÔNG BÁO THI CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE ĐỢT 3 NĂM HỌC 2020-2021
Thông báo thi Cambridge đợt 1 tại trường Tiểu học Chu Văn An
Giáo trình sách tiếng Anh trường TH Chu Văn An năm học 2020-2021
Trường Tiểu học Chu văn An vinh dự trở thành Trung tâm đào tạo (Preparation centers) trực thuộc Hội đồng khảo thí Tiếng Anh Cambridge
Chu Văn An- Mục tiêu chương trình tiếng Anh theo khung tham chiếu châu Âu CEFR

Chúc mừng bạn Nguyễn Thùy An - Lớp 4A (Năm học 2018 -2019) đã nhận được chứng chỉ kỳ thi YLE Movers với số điểm tuyệt đối (15 khiên) . 
Với sự đồng đều về cả 4 kỹ năng: Reading, Writing, Listening, Speaking, Thùy An đã vượt qua kỳ thi với thành tích rất đáng tự hào.