Chương trình học và phân phối chương trình

Chương trình học và phân phối chương trình

Hiển thị

17:56 - 14/09/2020

Đề án giảng dạy STEAM- Không gian sáng chế tại...

Đề án giảng dạy STEAM tại trường tiểu học Chu Văn An

Xem thêm

10:04 - 24/06/2020

Giáo trình sách tiếng Anh trường TH Chu Văn An năm học...

Giáo trình sách tiếng Anh năm học mới 2020-2021

Xem thêm

13:44 - 12/12/2019

Chu Văn An- Mục tiêu chương trình tiếng Anh theo khung tham...

Tiếng Anh khung đánh giá năng lực của Cambridge

Xem thêm

13:28 - 06/12/2019

Các môn học và phân phối chương trình

Tổng hợp các môn học và số tiết học trong năm học ở các khối lớp

Xem thêm