Công tác ngoại khóa

Công tác ngoại khóa

14:10 - 19/07/2017

   CÔNG TÁC NGOẠI KHÓA

      Bên cạnh các hoạt động học tập tổ chức theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chương trình mở rộng – nâng cao và Chương trình phát triển năng khiếu và thể chất, Trường Tiểu học Chu Văn An cũng đặc biệt chú trọng việc thiết kế và tổ chức các chương trình giáo dục ngoài giờ lên lớp (chương trình ngoại khóa) với các hoạt động: giáo dục kỹ năng sống, giá trị sống; tổ chức các hoạt động khám phá, trải nghiệm sáng tạo, với phương châm trải nghiệm để học tập và học tập gắn với trải nghiệm; các chương trình dã ngoại, tham quan, các hoạt động cộng đồng.

     Học sinh sẽ được hướng dẫn tìm hiểu truyền thống thông qua các hoạt động tham quan di tích lịch sử, bảo tàng, danh lam, thắng cảnh, làng nghề... trong thành phố Hà Nội; Khám phá cảm thụ nghệ thuật thông qua các buổi thực tế trải nghiệm các loại hình nghệ thuật như: xiếc, kịch nói, nghe chèo, múa rối, điện ảnh, hội họa, âm nhạc…; Kết nối cộng động: các hoạt động từ thiện, các hoạt động cộng đồng, tuyên truyền nếp sống ...

      Một số hình ảnh của các con trong các chương trình hoạt động ngoại khóa: