HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH HỌC KÌ I NĂM HỌC 2019-2020

HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH HỌC KÌ I NĂM HỌC 2019-2020

16:23 - 03/01/2020

Thông báo Họp phụ huynh học sinh học kì I- năm học 2019-2020

Quy trình tuyển sinh
Học phí năm học 2021 - 2022
Câu lạc bộ tri thức- Hành trang thứ 7 năm 2021
Quy trình nộp học phí Chu Văn An
Hội đồng giáo dục nhà trường

                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                      ĐỘC LẬP- TỰ DO- HẠNH PHÚC

                                                                  --------***--------

                                               

                                                 MỜI HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH

          BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG TIỂU HỌC CHU VĂN AN XIN TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI

 Phụ huynh học sinh các lớp của trường tiểu học Chu Văn An tới dự buổi họp tổng kết học kì I năm học 2019-2020.

Thời gian họp : 8h30, thứ 7 ngày 4 tháng 1 năm 2020

Địa điểm họp : Tại phòng học của các lớp. Trường tiểu học Chu Văn An- lô TH khu đô thị mới Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. 

Rất mong sự hiện diện đầy đủ và đúng giờ của Quý phụ huynh. 

                                                                                             BAN GIÁM HIỆU

                                                                                                Hiệu trưởng

                                                                                      Nguyễn Thị Vân Trang