Hướng dẫn tuyển sinh

07/02/2021

1. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

Tất cả các học sinh có đủ điều kiện về độ tuổi, sức khỏe và hoàn thành chương trình họ theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo, đáp ứng đủ điều kiện nhập học của nhà trường và có Hạnh kiểm đạt từ Khá trở lên.

- Tuyển sinh hệ chất lượng cao: Học sinh bậc tiểu học từ lớp 1 – lớp 5

- Tuyển sinh Hệ Quốc tế Cambridge: học sinh lớp 1

 

2. HÌNH THỨC TUYỂN SINH

Thí sinh dự tuyển phải vượt qua kỳ dự tuyển do nhà trường tổ chức. Mỗi học sinh chỉ được tham gia 1 lần trong 1 học kỳ.

- Kiểm tra sức khỏe: Học sinh lớp 1 - lớp 5

- Kiểm tra năng lực nhận biết, ghi nhớ, diễn đạt, phát âm và khả năng vận động của trẻ: Lớp 1

- Kiểm tra kiến thức (*): Lớp 2 - lớp 5.

+ Hệ chất lượng cao: Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh (bài thi trên giấy).

+ Hệ Quốc tế Cambridge: Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh (nghe - nói - đọc - viết), Toán bằng tiếng Anh, Khoa học bằng tiếng Anh.

(*)Thí sinh được miễn bài kiểm tra đầu vào môn tiếng Anh nếu có các chứng chỉ sau: Staters, Movers, Flyers tương ứng học sinh từ lớp 3 - 5.

 

3. QUY TRÌNH TUYỂN SINH

 

Hướng dẫn tuyển sinh năm học 2022 - 2023
Học phí và quy định tài chính năm học 2022 - 2023
KHÔNG KHÍ RỘN RÀNG TRONG NGÀY HỘI TUYỂN SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC CHU VĂN AN NĂM HỌC 2021 - 2022
HỌC BỔNG TRƯỜNG TIỂU HỌC CHU VĂN AN
Quy chế, hướng dẫn tuyển sinh năm học 2021 - 2022