Hiển thị
  19/07/2019

Chứng chỉ YLE Starters của học sinh Nguyễn Thị Minh Tâm

Chúc mừng bạn Nguyễn Thị Minh Tâm - Lớp 3A (Năm học 2018 -2019) đã nhận được chứng chỉ kỳ thi YLE Starters với số 13/15 khiên

  19/07/2019

Chứng chỉ YLE Starters của học sinh Cù Bảo Quyên

Chúc mừng bạn Cù Bảo Quyên- Lớp 3A (Năm học 2018 -2019) đã nhận được chứng chỉ kỳ thi YLE Starters với số 13/15 khiên

  19/07/2019

Chứng chỉ YLE Starters của học sinh Nguyễn Thanh Trúc

Chúc mừng bạn Nguyễn Thanh Trúc - Lớp 3A (Năm học 2018 -2019) đã nhận được chứng chỉ kỳ thi YLE Starters với số điểm tuyệt đối (15 khiên)

  19/07/2019

Chứng chỉ YLE Starters của học sinh Nguyễn Khánh Chi

Chúc mừng bạn Nguyễn Khánh Chi - Lớp 3A (Năm học 2018 -2019) đã nhận được chứng chỉ kỳ thi YLE Starters với số điểm tuyệt đối (15 khiên) .

  19/07/2019

Chứng chỉ YLE Starters của học sinh Lương Phạm Thu Vân

Chúc mừng bạn Lương Phạm Thu Vân - Lớp 3A (Năm học 2018 -2019) đã nhận được chứng chỉ kỳ thi YLE Starters với số điểm tuyệt đối (15 khiên) .

  19/07/2019

Chứng chỉ kỳ thi YLE Movers của học sinh Nguyễn Thùy An

Chúc mừng bạn Nguyễn Thùy An - Lớp 4A (Năm học 2018 -2019) đã nhận được chứng chỉ kỳ thi YLE Movers với số điểm tuyệt đối (15 khiên) . Với sự đồng đều về cả 4 kỹ năng: Reading, Writing, Listening, Speaking, Thùy An đã vượt qua kỳ thi với thành tích rất

  19/07/2019

Chứng chỉ kỳ thi YLE Movers của học sinh Nguyễn Bình Minh

Chúc mừng bạn Nguyễn Bình Minh - Lớp 4A (Năm học 2018 -2019) đã nhận được chứng chỉ kỳ thi YLE Movers với số điểm tuyệt đối (15 khiên) . Với sự đồng đều về cả 4 kỹ năng: Reading, Writing, Listening, Speaking, Bình Minh đã vượt qua kỳ thi với thành tích

  19/07/2019

Chứng chỉ kỳ thi YLE Flyers của học sinh Lê Hoàng Minh Phú

Chúc mừng bạn Lê Hoàng Minh Phú - Lớp 4A (Năm học 2018 -2019) đã nhận được chứng chỉ kỳ thi YLE Flyers với số điểm tuyệt đối (15 khiên).

  19/07/2019

Chứng chỉ kỳ thi YLE Flyers của học sinh Nguyễn Vân Băng

Chúc mừng bạn Nguyễn Vân Băng - Lớp 4A (Năm học 2018 -2019) đã nhận được chứng chỉ kỳ thi YLE Flyers với số điểm tuyệt đối (15 khiên) .

  28/06/2019

THÔNG BÁO KẾT QUẢ KỲ THI FLYERS 25/05/2019

Chúc mừng các bạn học sinh trường Tiểu học Chu Văn An đã đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi YLE Flyers ngày 25/05/2019

  28/06/2019

THÔNG BÁO KẾT QUẢ KỲ THI MOVERS 25/05/2019

Chúc mừng các bạn học sinh trường Tiểu học Chu Văn An đã đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi YLE Movers ngày 25/05/2019

  28/06/2019

Video bài tập thực hành bộ New Round-up; Story Fun và đường link bộ Kids box

Để phục vụ cho việc học Tiếng Anh của các bạn học sinh trường Chu Văn An, nhà trường xin gửi tới quý phụ huynh và các em học sinh, video bài tập thực hành bộ New Round-up; Story Fun và đường link bộ Kids box. Mời quý phụ huynh làm theo hướng dẫ