KỲ THI CAMBRIDGE

KỲ THI CAMBRIDGE

Hiển thị

08:54 - 19/07/2019

Chứng chỉ kỳ thi YLE Movers của học sinh Nguyễn Bình...

Chúc mừng bạn Nguyễn Bình Minh - Lớp 4A (Năm học 2018 -2019) đã nhận được chứng chỉ kỳ thi YLE Movers với số điểm tuyệt đối (15 khiên) . Với sự đồng...

Xem thêm

08:48 - 19/07/2019

Chứng chỉ kỳ thi YLE Flyers của học sinh Lê Hoàng Minh...

Chúc mừng bạn Lê Hoàng Minh Phú - Lớp 4A (Năm học 2018 -2019) đã nhận được chứng chỉ kỳ thi YLE Flyers với số điểm tuyệt đối (15 khiên).

Xem thêm

14:50 - 28/06/2019

THÔNG BÁO KẾT QUẢ KỲ THI FLYERS 25/05/2019

Chúc mừng các bạn học sinh trường Tiểu học Chu Văn An đã đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi YLE Flyers ngày 25/05/2019

Xem thêm