Mục tiêu giáo dục trường Chu Văn An

Mục tiêu giáo dục trường Chu Văn An

09:58 - 12/12/2019

Nền tảng mục tiêu giáo dục Chu Văn An

THÔNG BÁO TỰU TRƯỜNG NĂM HỌC 2020-2021
Trường Tiểu học Chu văn An vinh dự trở thành Trung tâm đào tạo (Preparation centers) trực thuộc Hội đồng khảo thí Tiếng Anh Cambridge
Sự khác biệt của Chu Văn An
Sứ mệnh và Giá trị cốt lõi của Trường Chu Văn An
Cơ sở vật chất Trường Chu Văn An

HỌC ĐỂ BIẾT : Cung cấp những công cụ nhận thức cần thiết để hiểu rõ hơn về thế giới và sự phức tạp của nó, một nền tảng thích hợp và đầy đủ cho quá trình học tập trong tương lai

 

HỌC ĐỂ LÀM : Gắn liền với giáo dục hướng nghiệp và đào tạo kỹ năng lao động. Chuyển  từ kỹ năng thành năng lực. 

 

HỌC ĐỂ CÙNG CHUNG SỐNG : Khơi gợi những giá trị tiềm ẩn trong mỗi cá nhân, phát triển các mối quan hệ xã hội để giúp các cá nhân sống trong một xã hội hòa bình và hòa hợp.

 

HỌC ĐÊ TỰ KHẲNG ĐỊNH MÌNH : Nuôi dưỡng phẩm chất cá nhân. Có được giá trị nhân bản cốt lõi. Phát triển tư duy phân tích và phán đoán độc đáo.