Sự khác biệt của Chu Van An Cambridge & STEM School (CCSS)

Sự khác biệt của Chu Van An Cambridge & STEM School (CCSS)

11:20 - 12/12/2019

Điều gì làm nên sự khác biệt của Chu Văn An

HỆ QUỐC TẾ CAMBRIDGE
HỆ CHẤT LƯỢNG CAO
Câu lạc bộ tri thức- Hành trang thứ 7 năm 2021
Hội đồng giáo dục nhà trường
THÔNG BÁO TỰU TRƯỜNG NĂM HỌC 2020-2021

SỰ KHÁC BIỆT

 Chu Văn An Cambridge & STEM School (CCSS)  môi trường học thuật.

CCSS định hướng giáo dục với nền tảng các môn học Việt Nam (Toán tư duy, Tiếng Việt nâng cao) hướng tới chất lượng tốt và xuất sắc, đồng thời tích hợp các môn học Cambridge đảm bảo Học sinh đầu ra chắc kiến thức các môn học Việt Nam và Tiếng Anh là công cụ mở ra một tương lai tươi sáng tiếp cận với Toán và Khoa học chuẩn hóa quốc tế.

 Đào tạo, thi lấy chứng chỉ Cambridge Primary Checkpoint

  Phát triển lòng say mê nghiên cứu khoa học và làm việc nhóm. 

 Tăng cường thể chất