Sứ mệnh và Giá trị cốt lõi của Trường Chu Văn An

Sứ mệnh và Giá trị cốt lõi của Trường Chu Văn An

10:15 - 30/10/2019

 

 

HỆ QUỐC TẾ CAMBRIDGE
HỆ CHẤT LƯỢNG CAO
Câu lạc bộ tri thức- Hành trang thứ 7 năm 2021
Hội đồng giáo dục nhà trường
THÔNG BÁO TỰU TRƯỜNG NĂM HỌC 2020-2021

*Sứ mệnh của Chu Van An Cambridge & STEM School (CCSS)

       Sứ mệnh của chúng tôi là tạo ra một môi trường học thuật có tư duy tiến bộ nhằm chuẩn bị của học sinh đứng vững, đóng góp và thành công trong xã hội thay đổi nhanh chóng.

    Chúng tôi cố gắng vươn tới sứ mệnh đó thông qua : Một nền giáo dục tiến bộ, nhấn mạnh vào việc học tập sâu sắc, có kỷ luật, đáp ứng những thay đổi toàn cầu trong khi vẫn giữ được những giá trị đạo đức cốt lõi. 

Tầm nhìn :

     Trường Chu Văn An Cambridge & STEM School (CCSS) sẽ phát triển thành ngôi trường song ngữ Toán và Khoa học hàng đầu tại Việt Nam. 

*Giá trị  cốt lõi trường Chu Văn An: Chúng tôi luôn kiên định làm theo giá trị cốt lõi của mình trong từng hành động và việc làm. 

TÔN TRỌNG - TRUNG THỰC - TẬN TÂM

TÔN TRỌNG: Lắng nghe- Thẳng thắn- Bao dung

Tôn trọng thể hiện ở các khía cạnh : sự tôn trọng trong quan hệ giữa các đồng nghiệp, giữa giáo viên- học sinh, tôn trọng trong mối quan hệ với phụ huynh học sinh. 

Tôn trọng mỗi cá nhân Chu Văn An là một thực thể duy nhất, có suy nghĩ và có ý kiến riêng của mình. 

TRUNG THỰC: Dựa trên sự thật

Giải quyết công việc dựa trên sự thật, chân lý, dám làm, dám nhận, không bao che cho cái xấu. Khi bạn trung thực sẽ tạo niềm tin cho PHHS, cho đồng nghiệp. 

TẬN TÂM: Làm việc xuất phát từ cái tâm của mình

Tận tâm từ việc nhỏ đến việc lớn. Khi chúng ta đặt hết tâm trí, tình cảm vào một việc gì đó thì chắc chắn việc đó sẽ có kết quả tốt. 

Chu Văn An sẽ là những con người mà ".........dùng 20 năm kinh nghiệm  để giảng dạy cho 20 năm chứ không phải dùng 1 năm kinh nghiệm để giảng dạy cho 20 năm."