Sứ mệnh và Giá trị cốt lõi của Trường Chu Văn An

Sứ mệnh và Giá trị cốt lõi của Trường Chu Văn An

10:15 - 30/10/2019

 

 

THÔNG BÁO TỰU TRƯỜNG NĂM HỌC 2020-2021
Trường Tiểu học Chu văn An vinh dự trở thành Trung tâm đào tạo (Preparation centers) trực thuộc Hội đồng khảo thí Tiếng Anh Cambridge
Sự khác biệt của Chu Văn An
Mục tiêu giáo dục trường Chu Văn An
Cơ sở vật chất Trường Chu Văn An

*Sứ mệnh của Trường Chu Văn An - Mục tiêu tồn tại của Chu Văn An.

  • Chúng tôi những con người Chu Văn An sẽ giúp cho những đứa trẻ  trở thành những con người độc lập với một nền tảng vững vàng trong tương lai và sống trong hạnh phúc. Dạy dỗ và chăm sóc những đứa trẻ đảm bảo cho chúng tương lai vững chắc bằng những giá trị đào tạo, chăm sóc thương yêu, tôn trọng mỗi đứa trẻ.
  • Nâng cao chất lượng đời sống nhân viên bằng các phúc lợi tài chính, cơ hội phát triển và sự công bằng.

*Giá trị  cốt lõi trường Chu Văn An: Chúng tôi luôn kiên định làm theo giá trị cốt lõi của mình trong từng hành động và việc làm. 

TÔN TRỌNG - TRUNG THỰC - TẬN TÂM

TÔN TRỌNG: Lắng nghe- Thẳng thắn- Bao dung

Tôn trọng thể hiện ở các khía cạnh : sự tôn trọng trong quan hệ giữa các đồng nghiệp, giữa giáo viên- học sinh, tôn trọng trong mối quan hệ với phụ huynh học sinh. 

Tôn trọng mỗi cá nhân Chu Văn An là một thực thể duy nhất, có suy nghĩ và có ý kiến riêng của mình. 

TRUNG THỰC: Dựa trên sự thật

Giải quyết công việc dựa trên sự thật, chân lý, dám làm, dám nhận, không bao che cho cái xấu. Khi bạn trung thực sẽ tạo niềm tin cho PHHS, cho đồng nghiệp. 

TẬN TÂM: Làm việc xuất phát từ cái tâm của mình

Tận tâm từ việc nhỏ đến việc lớn. Khi chúng ta đặt hết tâm trí, tình cảm vào một việc gì đó thì chắc chắn việc đó sẽ có kết quả tốt. 

Chu Văn An sẽ là những con người mà ".........dùng 20 năm kinh nghiệm  để giảng dạy cho 20 năm chứ không phải dùng 1 năm kinh nghiệm để giảng dạy cho 20 năm."