Thông báo lịch học bơi hè 2019

Thông báo lịch học bơi hè 2019

18:00 - 26/04/2019

Bể bơi trường Tiểu học Chu Văn An sẽ hoạt động trong thời gian hè, bắt đầu từ tháng 5/2019

Quy trình tuyển sinh
Học phí năm học 2021 - 2022
Câu lạc bộ tri thức- Hành trang thứ 7 năm 2021
Quy trình nộp học phí Chu Văn An
Hội đồng giáo dục nhà trường

Bể bơi trường Tiểu học Chu Văn An sẽ hoạt động trong thời gian hè, bắt đầu từ tháng 5/2019

Nhà trường xin gửi quý phụ huynh và các em học sinh thời khóa biểu môn bơi. Riêng với lớp Hành trang hè, môn làm quen với nước sẽ được học trong thời gian từ 10/6 - 31/7.