THÔNG BÁO THI CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE ĐỢT 3 NĂM HỌC 2020-2021

THÔNG BÁO THI CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE ĐỢT 3 NĂM HỌC 2020-2021

13:39 - 28/09/2020

Thi Chứng chỉ Cambridge đợt 3

Hội đồng giáo dục nhà trường
THÔNG BÁO TỰU TRƯỜNG NĂM HỌC 2020-2021
ĐẠI HỘI CHÁU NGOAN BÁC HỒ QUẬN HÀ ĐÔNG 2020: VINH DANH 3 HỌC SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC CHU VĂN AN
Thông báo thi Cambridge đợt 1 tại trường Tiểu học Chu Văn An
Giáo trình sách tiếng Anh trường TH Chu Văn An năm học 2020-2021

 Nhà trường trân trọng thông báo tới Quý phụ huynh và học sinh trong trường và toàn bộ học sinh khu vực lân cận lịch thi Cambridge đợt 3 được triển khai tại trường TH Chu Văn An như sau: