Thông báo về việc trả sách giáo khoa năm học 2019 - 2020

Thông báo về việc trả sách giáo khoa năm học 2019 - 2020

15:17 - 26/06/2019

Trường Tiểu học Chu Văn An trân trọng thông báo tới những quý phụ huynh đã đăng ký mua hộ sách giáo khoa từ lớp 2 đến lớp 5.

THÔNG BÁO THI CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE ĐỢT 2
Đề án giảng dạy STEAM- Không gian sáng chế tại trường tiểu học Chu Văn An
Lễ khai giảng năm học 2020-2021
THÔNG BÁO TỰU TRƯỜNG NĂM HỌC 2020-2021
ĐẠI HỘI CHÁU NGOAN BÁC HỒ QUẬN HÀ ĐÔNG 2020: VINH DANH 3 HỌC SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC CHU VĂN AN

Trường Tiểu học Chu Văn An trân trọng thông báo tới những quý phụ huynh đã đăng ký mua hộ sách giáo khoa, từ lớp 2 đến lớp 5 năm học 2019 - 2020

Hiện tại sách giáo khoa đã có tại văn phòng hành chính của nhà trường, nếu phụ huynh có nhu cầu lấy sách sớm vui lòng đến lấy trực tiếp. Với những phụ huynh chưa lấy sách trong thời gian hè, nhà trường sẽ trả sách cho học sinh vào ngày tựu trường – 01/08/2019 theo đúng kế hoạch.

Xin trân trọng thông báo./