Thông báo về việc trả sách giáo khoa năm học 2019 - 2020

Thông báo về việc trả sách giáo khoa năm học 2019 - 2020

15:17 - 26/06/2019

Trường Tiểu học Chu Văn An trân trọng thông báo tới những quý phụ huynh đã đăng ký mua hộ sách giáo khoa từ lớp 2 đến lớp 5.

Quy trình tuyển sinh
Học phí năm học 2021 - 2022
Câu lạc bộ tri thức- Hành trang thứ 7 năm 2021
Quy trình nộp học phí Chu Văn An
Hội đồng giáo dục nhà trường

Trường Tiểu học Chu Văn An trân trọng thông báo tới những quý phụ huynh đã đăng ký mua hộ sách giáo khoa, từ lớp 2 đến lớp 5 năm học 2019 - 2020

Hiện tại sách giáo khoa đã có tại văn phòng hành chính của nhà trường, nếu phụ huynh có nhu cầu lấy sách sớm vui lòng đến lấy trực tiếp. Với những phụ huynh chưa lấy sách trong thời gian hè, nhà trường sẽ trả sách cho học sinh vào ngày tựu trường – 01/08/2019 theo đúng kế hoạch.

Xin trân trọng thông báo./