Thông tin tuyển sinh

Thông tin tuyển sinh

Hiển thị

16:13 - 13/12/2019

Biểu phí năm học 2020-2021

Biểu phí năm học 2020-2021 trường Chu Văn An

Xem thêm

14:13 - 13/12/2019

Biểu phí hành trang hè 2020

Khóa hành trang hè mang đến những trải nghiệm thực tế về bậc tiểu học cho các bé mầm non

Xem thêm

17:35 - 12/12/2019

Chương trình hành trang hè năm 2020

 Chương trình hành trang hè năm 2020 trường Chu Văn An  

Xem thêm

16:49 - 12/12/2019

Chương trình hành trang thứ 7 năm 2020

Mục tiêu khóa học hành trang thứ 7

Xem thêm

15:11 - 12/12/2019

Chu Văn An- Quy trình tuyển sinh

Trình tự các bước nhập học tại trường Chu Văn An  

Xem thêm

17:34 - 11/12/2019

Biểu phí hành trang thứ 7 năm 2020

Hành trang thứ 7 năm 2020 bắt đầu từ 15/2/2020 đến 30/5/2020

Xem thêm

08:35 - 26/02/2019

Biểu phí năm học 2019 - 2020

Biểu phí năm học 2019 - 2020. Áp dụng từ 1/6/2019

Xem thêm