Xây dựng chương trình Cambridge mang bản sắc Chu Văn An

27/09/2021

Nguồn gốc chương trình Cambridge? Chu Văn An làm gì để chương trình mang bản sắc riêng của mình?

Xem thêm

Cambridge ESL - Khởi đầu một hành trình giáo dục thú vị

05/10/2021

Đúng như tên gọi, Cambridge English As A Second Language (ESL) là môn học với một cấu trúc giảng dạy rõ ràng phát triển giúp những người học trẻ tự...

Xem thêm

Tiếp cận nền giáo dục Quốc tế với chương trình...

04/10/2021

Từ năm học 2021 - 2022 Tiểu học Chu Văn An chính thức lựa chọn lộ trình của Cambridge Assessment International Education (CIE) để xây dựng con đường phát...

Xem thêm

Lộ trình Cambridge Primary áp dụng tại trường Tiểu học...

03/10/2021

Bài viết này sẽ giúp quý vị hình dung và có cái nhìn tổng quan về cấu trúc của chương trình Cambridge Primary được áp dụng tại Chu Văn An.

Xem thêm

Sự khác biệt tại Chu Văn An School

07/02/2021

Chương trình học chuẩn quốc tế Cambridge cho 3 môn Toán, Khoa học, Tiếng Anh. Học sinh tốt nghiệp đạt chuẩn đầu ra của Cambridge là Chứng chỉ tiểu...

Xem thêm

Chương trình giáo dục Chu Văn Anh School

07/02/2021

Dựa trên mục tiêu đầu ra về thành tích học tập và khả năng phát huy tiềm năng của mỗi học sinh, Chu Van An School thiết kế chương trình giáo dục...

Xem thêm