HỆ QUỐC TẾ CAMBRIDGE

01/11/2023

HỆ QUỐC TẾ CAMBRIDGE : CHƯƠNG TRÌNH QUỐC TẾ CAMBRIDGE

Chương trình Giáo dục Quốc gia (MOET) tích hợp chương trình phổ thông Quốc tế Cambridge.

Chương trình học xuyên suốt Cấp học Tiểu học và thống nhất với hơn 10.000 trường tại 150 quốc gia trên toàn thế giới.

Cung cấp kiến thức Toán, Khoa học chuyên sâu, đa dạng 03 bộ môn giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh : Toán, Tiếng Anh và Khoa học.

Đào tạo và thi lấy Chứng chỉ Cambridge Primary Checkpoint (chỉ dành cho những học sinh thuộc Chương trình Giáo dục phổ thông Quốc tế Cambridge) của Hội đồng Khảo thí Quốc tế Đại học Cambridge (CAIE), có giá trị vĩnh viễn và giúp học sinh dễ dàng chuyển tiếp sang các trường sử dụng tiếng Anh trong nước và trên thế giới.

HỆ CƠ BẢN
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC TẠI TRƯỜNG CHU VĂN AN