Hệ cơ bản

07/02/2021

Tổng quan về hệ cơ bản

LỘ TRÌNH HỌC TẬP HỆ CƠ BẢN

Hệ cơ bản Trường Tiểu học Chu Văn An bao gồm chương trình giáo dục quốc gia (MOET) kết hợp với chương trình tiếng Anh Cambridge (ESL).

Bên cạnh đó, các em học sinh sẽ học thêm bộ môn Toán tư duy, Tiếng Việt nâng cao và STEM tại không gian sáng chế Innivation Space.

Học tập trong không gian sáng chế Innivation Space của chương trình STEM

Nội dung cấu trúc xuyên suốt Cấp học từ lớp 1- 5, tối ưu hóa theo hướng giúp Học sinh nắm vững kiến thức trọng tâm của từng lớp, đủ khả năng đạt thành tích cao và lấy các bằng cấp do Bộ Giáo dục & Đào tạo Việt Nam quy định cũng như các sân thi đấu Quốc tế.

Chương trình tiếng Anh được thiết kế đặc biệt nhằm nâng cao chất lượng học tiếng Anh ứng dụng đảm bảo chất lượng chuẩn đầu ra Cambridge với đủ 4 kỹ năng : Nghe- Nói- Đọc- Viết.

Kết quả học tập và bằng cấp được Bộ Giáo dục & Đào tạo công nhận và cấp phát, có giá trị ngang bằng với bằng cấp của các trường công lập hàng đầu trong hệ thống giáo dục quốc gia và mục tiêu chuẩn đầu ra Tiếng Anh đạt cấp độ A2 của Khung Tham chiếu Ngôn Ngữ Cộng Đồng Chung Châu Âu (CEFR).

 

Chương trình tiếng Anh đảm bảo chất lượng chuẩn đầu ra Cambridge

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Chương trình giáo dục quốc gia (MOET) do Bộ Giáo Dục và Đào Tạo Việt Nam quy định được tăng cường thêm Tiếng Anh ESL (Cambridge ESL), Toán tư duy, Tiếng Việt nâng cao và STEM.

English as a Second Language (ESL) - Tiếng Anh ngôn ngữ thứ hai  

Sử dụng môn học ESL trong chương trình Cambridge Primary. ESL là môn học với một cấu trúc giảng dạy rõ ràng phát triển giúp những người học trẻ tự tin, có trách nhiệm, phản xạ, đổi mới và hoà nhập trong môi trường ngôn ngữ Anh.

Đồng thời, hàng năm học sinh Chu Văn An được ôn luyện và tham gia các kỳ đánh giá kỹ năng tiếng Anh của trẻ em (YLE) được tổ chức bởi Hội đồng khảo thí Cambridge (CAE): ở các cấp độ đánh giá là Starters, Movers, Flyers... 

Chương trình Toán tư duy

Chương trình Toán tư duy do PGS.TS Lê Anh Vinh (Tiến sĩ Đại học Harvard, Hoa Kỳ) biên soạn và phát triển, đảm bảo kiến thức cốt lõi của bộ môn Toán trong chương trình của Bộ Giáo dục & Đào tạo, đồng thời cập nhật các phương pháp tiếp cận hiện đại của các nền Giáo dục tiên tiến quốc tế. 

 

Chương trình Tiếng Việt nâng cao

Chương trình Tiếng Việt nâng cao do Th.s Đoàn Thúy Hạnh, Phó giám đốc Trung Tâm Phát triển bền vững chất lượng Giáo dục phổ thông quốc gia, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam, biên soạn và phát triển.

Chương trình Thực hành khoa học công nghệ STEM

Phương pháp sư phạm lấy học sinh làm trung tâm, giúp học sinh tích lũy kiến thức một cách chuyên sâu thông qua việc tự mình khám phá các vấn đề thực tế.

Mô hình giáo dục được phát triển bởi trường Cao học Giáo dục Harvard, trang bị cho học sinh sự hứng thú với thiết kế, khuyến khích học sinh tự tay kiến tạo thế giới xung quanh mình.

Tư duy thiết kế được phát triển bởi Đại học Stanford (Mỹ) là một quy trình mà qua đó học sinh có thể chuyển đổi từ ý tưởng thành các sản phẩm giải pháp thực tế.

Chương trình Thực hành khoa học công nghệ STEM

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC CHU VĂN AN
Hệ Quốc tế Cambridge