Sổ tay học tập trực tuyến 2021 - 2022

17/09/2021

Tại trường Chu Văn An, Dự án “Dạy và học trong kỷ nguyên chuyển đổi số” là một lộ trình chuẩn bị sẵn sàng cho học sinh Chu Văn An một hành...

Xem thêm

Hoạt động ngoại khóa

09/02/2021

Chương trình ngoại khóa là một phần quan trọng trong hoạt động giáo dục của Chu Van An School….

Xem thêm

Kiểm tra đánh giá và khen thưởng

09/02/2021

Mục đích để đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của Học sinh

Xem thêm

Chương trình học tập chính khóa

09/02/2021

Chu Van An School triển khai 3 hệ đào tạo : Chất lượng cao, Việt Nam hội nhập và hệ Quốc tế Cambridge.

Xem thêm

Thông tin chung năm học 2020-2021

09/02/2021

Năm học 2020-2021 tại Chu Van An School kéo dài 10, chia thành 2 Học kỳ

Xem thêm

Sổ tay Phụ huynh năm học 2020-2021

09/02/2021

Giúp Phụ huynh nắm được những thông tin về triết lý giáo dục, định hướng xây dựng chương trình học…

Xem thêm